ÚVOD

Tento film by chtěl vzdát poctu všem, kteří se dokázali postavit komunistické zlovůli, hrdě čelili jejich praktikám a nenechali se zlomit ani za cenu nejvyšší, ztráty vlastního života.

40. a 50.léta 20.století patří k temný kapitolám českých dějin. V roce 1948 se moci chopili komunisté a začali s podporou Sovětského svazu budovat totalitní stát. Pod záminkou kolektivizace byla zabavována půda a majetek zemědělcům a živnostníkům. Komunistická strana využívala pro upevnění své moc, k nastolení atmosféry strachu a k odstranění svých odpůrců zinscenovanými politickými procesy. Největší justiční divadlo se odehrálo při procesu s Dr. Miladou Horákovou a spol., tedy „s vedením záškodnického spiknutí proti republice“ a při procesu, který měl oficiální označení jako proces „s protistátním spikleneckým centrem v čele s R. Slánským“.

Příběh, který film vypráví je založen na skutečném životě Dr. Milady Horákové. Je to příběh o ženě, jejíž mimořádný život se dotkl mnoha lidí. Příběh o ženě a matce, jejíž oddanost svobodě a pravdě ohrožovala budoucnost její vlastní rodiny. Je to příběh o úžasné osobnosti, která žila v období obrovských světových konfliktů, které zanechaly jizvy na svědomí jejího národa.

Milada byla diplomatka a reformátorka, která obětovala svůj život pro změnu politického a právního systému v Československu. Vše, za co v životě bojovala a za čím stála, bylo ohroženo komunistickým převratem, a její země nakonec skončila v totalitním režimu na desítky let.
 
Milada byla žena, která bojovala za svobodu za cenu vlastního života. Byla zákonodárkyní, proti které se obrátila vláda její vlastní země. Byla zatčena a odsouzena k trestu smrti za svůj pro-demokratický a proti-komunistický boj.

 

Více informací se dozvíte v sekci PRESS